AHU

Paikalliset aluehuoltoyhtiöt

Jätteiden lajittelu

Jätelaki velvoittaa kansalaisen ensisijaisesti välttämään jätteen syntyä. Toiseksi jätteet tulee lajitella materiaalihyötykäyttöön. Hyötykäyttöön soveltumaton jäte tulee sijoittaa kaatopaikalle niin, ettei se aiheuta ympäristölleen haittaa. 

Taloyhtiöissä jätteet tulee lajitella seuraavasti: biojäte, energiajäte, kaatopaikkajäte, keräyspaperi ja keräyskartonki. Joissain taloissa on lisäksi keräysastiat metallille ja lasille.

Huolellisella ja oikein tapahtuvalla jätteiden lajittelulla asukkaat voivat vaikuttaa taloyhtiön jätekustannuksiin. Tällä on suoraan vaikutusta myös hoitovastikkeeseen tai vuokriin. Mikäli jätteet lajitellaan väärin, menee toisten työ hukkaan ja taloyhtiölle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia käsittelymaksuista.

Lisätietoja lajittelusta saa esimerkiksi Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n www-sivuilta osoitteesta www.phj.fi.